Feltstudier

For at forstå naturgenopretningen som fænomen og de biologiske elementer den bringer i spil har vi udvalgt nogle fokuspunkter, der kan illustreres gennem feltarbejde på biotopen. Gennem arbejde med indsamling af data om plante- og dyrelivet dannes en forståelse for deres tilpasning til levevilkårene i den nye sø, bl.a. ved at se på, hvilke typer af fugle, der er flyttet til søen. Dette er også med til at give en forståelse for de økologiske betingelser søen giver, bl.a. med de lavvandede forhold. Da naturgenopretningen ved Årslev Engsø handler om vandrensning, er det også relevant at arbejde med vandprøver, der kan dokumentere næringsstofindholdet og den eventuelle reducering af disse.

Vi har haft mange spændende besøg ved Årslev Engsø, hvor især den overvældende mængde af forskellige fugle har fascineret os. Vi har p.t. næsten 30 fugle på vores liste, hvoraf mange af dem er let tilgængelige ved et almindeligt besøg på en time eller to. Vores næste store projekt bliver at få et dybere kendskab til plantelivet omkring søen, ligesom vi fortsat tager vandprøver for at få et indblik i søens evne som rensningsanlæg.

 

Fugle ved Årslev Engsø

Gråand, Pibeand, Krikand, Skeand, Hvinand, Troldand, Atlingand, Spidsand, Gravand, Stor skallesluger, Toppet skallesluger, Toppet lappedykker, Blishøne, Grønbenet rørhøne, Rørspurv, Vibe, Svaleklire, Strandskade, Skarv, Fiskehejre, Grågås, Knopsvane, Hættemåge, Svartbag, Musvåge, Rørhøg, Blå kærhøg, Fiskeørn.

Det er langt om længe lykkedes os at finde frem til en fiskehejrekoloni, som vi havde hørt skulle ligge i Storskoven, syd for Brabrand Sø. Det er helt fantastisk at få lov til at komme så tæt på denne store fugl, der absolut ikke er stille, når den er hjemme.